Zendingcommissie

Zendingscommissie

De Zendingscommissie organiseert een aantal keren per jaar een zendingsavond om de gemeente meer bij het Zendingswerk te betrekken. Daarnaast wordt ook geld ingezameld om het Zendingswerk te steunen. Als gemeente hebben wij een eigen project, te weten het werk in Taymir van evangelist Oleg Ljoebitsj (via Friedensstimme).