Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit drie ouderlingen en twee diakenen
 
De functies binnen de kerkenraad zijn als volgt verdeeld:
 
M.N. den Harder - ouderling en scriba
A.H. Janssen - ouderling
R. Scherrenburg - ouderling en voorzitter
J. van Maanen - diaken
J.P. Verweij - diaken