Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een predikant, drie ouderlingen en twee diakenen

 

De functies binnen de kerkenraad zijn als volgt verdeeld:

Ds. J.L. de Jong - predikant en voorzitter
M.N. den Harder – ouderling en scriba
A.H. Janssen - ouderling
R. Scherrenburg - ouderling
J. Meijer - diaken
J.D.Th. Westeneng - diaken