Commissie van beheer

Commissie van beheer

De Commissie van beheer is belast met het beheer en onderhoud van de gebouwen (kerk en pastorie).

De commissie bestaat uit:

H.W. Westeneng – voorzitter
C. Rijfers – secretaris
M.N. den Harder – penningmeester
J. Meijer – beheerder kerkgebouw