Commissie van beheer

Commissie van beheer

De Commissie van beheer is belast met het beheer en onderhoud van de gebouwen (kerk en pastorie).

De commissie bestaat uit:

(vacature) – voorzitter
J.B. van Schaik – secretaris
M.N. den Harder – penningmeester
(vacature) – beheerder kerkgebouw