ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk van Soest.

Klik hier om de ANBI-regeling van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Soest te bekijken.

Het rekeningnummer van de CGK Soest is:
NL59 RABO 0304 7519 44
t.n.v. Chr. Ger. Kerk Soest